Macaristan Turistik Vize Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır?

Macaristan Vizesi

Macaristan Turistik Vizesi İçin İhtiyaç duyulan Evraklar

 • Pasaport

Macaristan Turistik Schengen Vize müracaatlarında kullanılacak pasaportun geçerliliği olabilmesi için sahip olması şart olan özellikler; vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik müddeti; pasaport verilerinin okunaksız, resmin net ve tahrip olmamış ve vize yaftasının basılabilmesi için en az 2 boş sayfasının olması gerekmektedir.

 • Macaristan Schengen Vize Müracaat Formu   

Macaristan Turistik Schengen Vizesine müracaat için Online Vize Başvuru Formu; Macaristan Konsolosluğu’nun resmi internet sitesi üzerinden vize formu indirilmek suretiyle doldurulur. Macaristan Schengen Vize Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde cevaplanmalıdır. Macaristan Turistik Vizesi başvurusu için belirtilen diğer ihtiyaç duyulan evraklarla birlikte sunulması ehemmiyetlidir. Macaristan Turistik vize müracaat formunda verilen bilgiler gerçeği yansıtmalı ve diğer başvuru evraklarındaki bilgilerle ikilemli olmamalıdır. 

 • Biyometrik Resim

Macaristan Turistik Schengen Vizesi için başvuru sahibine ait Biometrik Resim; 2 adet, 3,5 x 4,5 santimetre ebatlarında; son 6 ay içinde çekilmiş; arka fonu beyaz ve müracaat sahibinin pasaportunda önceden almış olduğu rastgele bir vize işleminde kulllanılmamış olması gerekmektedir.

 • Finansal Vaziyeti Belgeleyen Resmi Belgeler 

Macaristan Turistik Schengen Vize başvurununda bulunacak şahsın son 3 aylık Aylık Bordrosu; bağlı bulunulan Müessese tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan’a yolcu edecek kişinin giderlerinin güvencesi olacak bakiyenin, kişi/şirket hesabında olmasını koşul koşar. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Dökümü sunulmalıdır. Banka yetkilisinin ıslak imza ve kaşesi ile beraber Bankanın imza sirküleri de ekte hazır bulunmalıdır.

 • Macaristan Turistik Vize müracaatında bulunacak şahsın emekli olması halinde; son 3 aylık emekli aylık hesap dökümü, şahıs banka hesap dökümü ile beraber sunulmalıdır. 
 • Macaristan Turistik Vizesi için müracaat sahibinin hesabına tapu ve ek gelirler var olması halinde; Türkiye veya Avrupa’da sahip olduğu gayrimenkullerin resmi belgeler (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri vb) fotokopileri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.
 • Macaristan Turistik Vize Talep Arzuhali    

Macaristan Konsolosluğu veya Macaristan Büyükelçiliği’ne Macaristan’a yolcu nedenlerini ve vize talebini bildiren bir Macaristan Turistik Vize Talep Arzuhali; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Müessese/Şirketin yetkili kişisi tarafından, antetli kağıda, Macaristan Konsolosluğu’na hitaben bir arzuhal hazırlanmalı ve  yetkili kişi tarafından imza ve kaşelenmelidir. Dilekçenin muhtevası; başvuru sahibinin işyerindeki görevi, maaş bilgisi, seyahatin kim tarafından finanse edileceği, seyahat sebebiyle müsaadeli olduğu tarihler ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt eder şekilde hazırlanmalıdır.

 • Kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat tasarınını, emelini ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır.
 • Kişi Talebe İse; yolcununa destekçi olan ebeveyninden, yolcunun ayrıntılarını ve yolcunun tüm giderlerinin karşılandığına konusunda bir Taahhütname sunulmalıdır. Talebeye destekçi olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik vaziyeti da arzuhale ilave etmelidir.

Talebe reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla Macaristan’a yolcu ediyorsa Macaristan Turistik Vize Talep Arzuhali ile beraber noter tasdikli Destur Vesikası (Muvafakatname)  ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği sunulması gerekmektedir. 

 • Kişi Hane Hanımı ise; müracaat sahibine yolcu giderleri için eşi destekçi oluyorsa, yolcu tasarınını ve yolcunun sponsoru olduğunu izah edici Macaristan Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleksel evrakları da birlikte sunulmalıdır. İzdivaç etme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmelidir.
Macaristan Vizesi Almak
Macaristan Vizesi Almak

Macaristan Vizesi Mesleki Belgeler

Macaristan Turist Vizesi başvurununda bulunacak kişilerin SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İşe Giriş Bildirgesi ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Dökümü, Patron Mektubu ve/veya Müsaade Yazısı.

 • Kişi Rençper ise; 

Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Rençper Dokümanı aslı ve fotokopisi. 

 • Kişi Talebe ise; 

Aktüel tarihli  Talebe Dokümanı aslı ve fotokopisi. 

 • Kişi Yabancı Tebaalı Yurttaş ise; 

T.C. Oturma ve T.C. Çalışma Desturu aslı ve fotokopisi– Oturma Desturunun en az 6 ay geçerli olması ve tasarılanan yolcu dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli müddetinin bulunması gerekmektedir. 

 • Kişi Emekli ise;

Emeklilik Kartının önlü-arkalı fotokopisi

Macaristan Turistik Vize işlemi için müracaat sahibinin bağlı bulunduğu/sahibi olduğu şirkete ait sunması şart olan belgeler

 • Şirketin Ticaret ve Endüstri Odası Kaydı/ Faaliyet Vesikası – Macaristan Turistik Vize başvurununda bulunacak kişinin ilk schengen vize müracaatı ise; son 3 sene içerisinde alınmış şirkete ait Faaliyet Vesikasının aslı ibraz edilmelidir. 
 • Şirketin Vergi Levhası fotokopisi– son seneye ait vergi beyanı bilgileri beyan edilmelidir.
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak müracaat sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan farklığı varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir. 
 • İmza Sirküleri fotokopisi- Macaristan Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.
 • Seyahat Tasarınını Destekleyen Belgeler

Macaristan Turistik Vize başvuru sahibinin Macaristan seyahat tarihlerini içeren erişim ve konaklama rezervasyon bilgileri; gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (özgün) ibraz edilmelidir. 

Macaristan Konsolosluğu/Elçiliği, vize başvuru sahibinin Macaristan’a turistik seyahatini tur organizasyonu dışında münferit olarak tasarılanması halinde; otel konaklama bedelinin tümünün ödendiğine dair onaylama dokümanını istemektedir. 

 • Macaristan Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler

Macaristan Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan ülke hudutlarına giriş ve çıkış bilgilerini içermeli: 

 • Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim emelli Macaristan’a seyahat gerçekleştirecek olması halinde; adli münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt dokümanları.
 • Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişi, sıhhat ve rehabilitasyon kasıtıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde; kişinin Macaristan’da tedavisini gerçekleştirecek müessesenin kabul dokümanı ve vize başvuru sahibinin Macaristan’da tedavi olmasını öneren geçerli, özgün kurul raporu. 

EHEMMİYETLİ: Macaristan Turistik Vize başvurununda bulunan kişinin Macaristan yolcusunun devamında diğer schengen ülkelerinin ziyareti mevzubahis ise; her bir aza ülke için geçerli erişim ve konaklama rezervasyon bilgilerinin paylaşılması gereklidir. Ayrı olarak bankada bu seyahatin parasal güvencesinin karşılığı olan bakiyenin ibrazı mecburidir. 

 • Acil tıbbi bakım, sağlık kurumu rehabilitasyonu ve sıhhat nedenleri için hazırlanan vesika

Macaristan Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan yolcu müddetini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım veyahut acil sağlık kurumu bakımı giderlerini kapsayan, 30.000 € güvence meblağında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat müddetinin asgari tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

EHEMMİYETLİ: Ankara Macaristan Büyükelçiliği/İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu, vize talepleri konusunda karara varmadan önce ihtiyaç duyulan görmesi halinde müracaat sahiplerini müzakereye çağırma veya ek evrak isteme hakkını gizli tutmaktadır. 

Macaristan Turistik Vizesi Konusunda İkazlar

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Dökümü: Macaristan Turistik vizesi müracaatında sunulacak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Dökümü vesikası (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU müesseselerinden alınmış) özgün ve barkotlu olmalıdır. 
 • Gider yazısı: Macaristan Turistik Vizesi için müracaatta bulunan kişilerin yolcu giderleri başka bir kişi tarafından karşılanıyorsa, giderleri karşılayan kişi Macaristan Turistik vizesi konusunda giderlerin kendisi tarafından karşılandığını “Gider yazısı” ile beyan etmelidir.  Giderleri karşılayan kişinin çalışma ve gelir evrakları ayrı olarak dosyaya ilave etmesi gerekiyor.
 • Banka hesabı: Macaristan Turistik vizesi müracaatında bulunan kişiler banka hesapları konusunda vesikalarının orijinallerini ibraz etmelidir. 

Macaristan Vizesi Vip İşlem Müddeti

Macaristan Turistik vizesi müracaatında bulunan kişilerin acil yolcu etme talebini karşılamak emeliyle uygulanan VIP işlemlerinin müddeti Macaristan Konsolosluğu gerek gördüğü takdirde uzayabilmektedir. Macaristan Konsolosluğu’nun, Macaristan Turistik Vizesi için VIP müracaat yapan kişilerle alakalı incelemesi şart olan bir vaziyet oluşması vaziyetinde kişinin yolcununa yeterli müddet var ise, işlem müddetini uzatma hakkına sahiptir. 

Ara yolcular

Macaristan Turistik Vizesi müracaatında bulunan kişiler, Macaristan Turistik Vize işlemleri devam ettiği süreç içerinde başka bir yolcuya gideceklerse, Macaristan vizesi müracaatında bulundukları esnada ara yolcularına konusunda arzuhal ve ara uçuşu gösterir bilet/rezervasyon vesikalarını ibraz etmelidir. İşlemler Macaristan Konsolosluğu’nun inisiyatifinde olduğundan müracaat sırasında ara yolcularını beyan etmeyen kişilerin sonradan Macaristan Turistik Vizesi işlemlerine müdahalede bulunma talihi yoktur. 

Macaristan Turistik Vize Reddi ve İtiraz 

Macaristan Turistik Vizesi başvuruları kimi durumlarda konsolosluk tarafından reddedilmektedir. Macaristan Turistik Vizesi başvurusu reddedilen kişiler, bu karara karşı çıkma hakkına sahiptir. Red kararına karşı çıkmak isteyen kişiler, itiraz için gerekli belgeler ile Macarca ya da İngilizce yazılmış itiraz dilekçelerini hazırlayarak konsolosluğa bizzat müracaat etmelidir. Macaristan vizesi red kararlarına yönelik itirazlara ait başvurular hafta içi her gün 09:00- 11:00 saatleri arasında yapılabilir.

Macaristan Turistik Vizesi İle ilgili Sık Suallen Sualler

Macaristan turistik vize başvurularında Macaristan Konsolosluğu’ndan buluşma almak zaruri mudur?

Macaristan’a 6 aylık vakit diliminde en fazla 90 gün kalışlı kısa süreli turistik seyahatleriniz için yapacağınız Macaristan Schengen vize başvurunuz için Macaristan Konsolosluğu’ndan randevu almak durumundasınız. Macaristan Konsolosluğu, randevusuz herhangi bir vize başvurusu kabul etmemektedir. Online olarak alınması gereken vize randevusu ile başvuru günü ve saatinde evraklarınız incelenerek işleme alınacaktır. Başvurunuzun işleme alınması için randevu sistemine tabi olacaksınız ve en yakın hangi güne randevu veriliyorsa başvurunuzu o tarihte yapabileceksiniz.

Macaristan vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

Macaristan Schengen turistik vize başvurunuza şahsen gelmeden vize işlemlerinizi yapmak için mevcut pasaportunuz veya varsa daha önceki pasaportlarınızdaki geçmiş vizelerinizi dikkatli biçimde kontrol etmelisiniz. 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren rastgele bir Schengen ülkesine vize müracaatında bulunup biometrik parmak izi verilerinizi beyan ettiyseniz bizzat gelmenize gerek kalmadan Macaristan Konsolosluğu’nun yetkilendirdiği vize müracaat merkezlerine akredite müesseseler aracılığıyla bizzat gelmeden vize müracaatında bulunabilirsiniz. Bununla birlikte Macaristan Konsolosluğu sizden, parmak izi verilerinizi yine beyan etmenizi isteyebilir ve sizi yeniden parmak izi ibrazı için çağırabilir.

Macaristan turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

Macaristan Konsolosluğu’na yapılacak turistik Schengen vize başvurularında bütün Schengen ülkelerinin toplandığı biometrik data sistemine – VIS (Visa Information System)- kayıt için parmak izi verilerinizi ibraz faktörüz gerekmektedir. VIS sistemi ile birlikte parmak izi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Ortak biometrik veri sistemi uygulamasının başlatıldığı 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize başvurusunda bulunan ve vize başvurusu kabul edilen kişilerin vermiş oldukları parmak izi 5 yıl süresince geçerliliğini savunmaktadır. Bu tarihten itibaren herhangi bir Schengen ülkesine başvuru yapıp parmak izi verilerini beyan eden kişilerin istisnai durumlar dışında yeniden ibrazda bulunmaları gerekmeyecektir. Başvurudan önce son Schengen vizelerinizin durumuna bağlı olarak parmak izi verme işlemi yapıp yapmayacağınızı Macaristan Konsolosluğundan teyit etmenizi tavsiye olunur. Parmak desturuz geçerli bile olsa Macaristan Konsolosluğu sizi parmak izi vermek içi çağırma hakkını gizli tutmaktadır. Kaideye riayet etmeyenler vize reddi alabilmektedirler.

Macaristan turistik vizesi kaç günde çıkar?

Macaristan turistik vize müracaatları konsolosluğun çalışma ve buluşma yoğunluğuna bağlı olarak değişik müddetlerde sonuçlanabilir. Macaristan vize müracaatları, konsolosluğun rastgele bir evrak veya mülakat talebinde bulunmaması vaziyetinde müracaattan sonra vasati 5 ila 10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu müddetler, Macaristan Konsolosluğu’nun resmi tatil günleri, ek değerlendirme süreleri ve yabancı pasaport sahiplerini kapsamamaktadır. Macaristan vizesi başvurularının seyahatten en fazla 3 ay önce yapılabileceği Konsolosluk kaynaklarında belirtilmektedir. Macaristan seyahatinize 15 günden daha kısa bir süre kaldıysa vizenin çıkışının seyahat tarihine yetişmeme ihtimali dikkate alınarak başvurunun değerlendirme süresi göz önünde bulundurularak yapılması tavsiye olunur.

Macaristan vizesi başvurumu Gaziantep, Antalya veya Edirne’den gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer farklık gösterir mi? 

Macaristan Konsolosluğu ve Macaristan Büyükelçiliği’ne yapılan turistik Schengen vize başvurularında yetki alanı ayrımı bulunmamaktadır. Vize başvurusunda bulunacak kişi Türkiye’nin hangi şehrinde ikamet ederse etsin İstanbul veya Ankara’daki başvuru merkezleri aracılığıyla Macaristan vize başvurusunu gerçekleştirebilir. Gaziantep, Edirne veya Antalya’da ikamet eden ve çalışan kişiler vize başvurularını bulundukları şehirlerden gerçekleştiremezler. Bu başvuruların Macaristan Ankara Büyükelçiliği veya Macaristan İstanbul Başkonsolosluğuna veya denklik sahibi başvuru merkezleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Macaristan vizesi işlemlerinde bölge ayrımı veya görev alanı ayrımı yapılmamaktadır. Bununla birlikte Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, İzmit-Kocaeli, İzmir, Çanakkale şehirlerinde ikamet edenler işlemlerini hızla yapabilmek için Macaristan İstanbul Konsolosluğuna yapabilirler. Muğla, Bodrum, Antalya, Samsun, Rize, Trabzon, Gaziantep, Mersin, Hatay gibi farklı bölgelerde yer alan şehirlerde ikamet eden yurttaşlar başvurularını Macaristan Büyükelçiliği Ankara’ya yapabilmektedirler.

VIP Müracaat ile Macaristan vize işlemlerini hızlandırabilir miyim?

Macaristan vize müracaat işlemlerinizi hızlandırmak ve işlem müddetini kısaltmak emeliyle VIP vize müracaatında bulunmayı seçenek edebilirsiniz. Macaristan VIP vize müracaatında bulunan kişiler ek müracaat bedelleri ödeyerek bu hizmetten istifade edebilirler. Macaristan’a VIP turistik Schengen vize müracaatında bulunan kişilerin müracaatları 4 ila 7 işgünü içerisinde sonuçlanmaktadır. Vize işlem müddeti Macaristan Konsolosluğu’nun inisiyatifi altında olup VIP müracaat seçeneğini kullanmak vizenin salt manada onaylanacağı mananına gelmemektedir. VIP müracaatlar acilen Macaristan’a yolcu etmesi şart olan kişilerin vize işlemlerini hızlı işlem görmesi üzerine de yapılabilmektedir. VIP müracaatlarda Macaristan vizesi için hazırlanması gereken turistik vize evraklarında herhangi bir farklık olmazken, randevu tarihinin başvuru sahibinin seyahat tasarınına uygun bir tarihe alınması değerlendirme süresini kısaltabilmektedir. Ancak vize işlemlerinin değerlendirme ve sonuçlandırmasının tamamiyle Macaristan Konsolosluğunun yetkisi dahilinde olduğu unutulmamalıdır. Müracaat merkezi veya aracı müesseselerin vize müracaatının neticesi ile ilgili beyanda bulunma hakları hiçbir şartta bulunmamaktadır.

Macaristan turistik vize müracaatımı yolcudan ne kadar müddet önce yapmalıyım?

Macaristan turistik Schengen vize müracaatınızı en erken yolcu tarihinize 90 gün müddet kala yapabilirsiniz. Macaristan Konsolosluğu, yolcu tarihinize 90 günden daha fazla bir müddet varsa müracaat kabul etmemektedir. Macaristan Schengen vize müracaatınızı konsolosluğun çalışma ve buluşma yoğunluğu, ek evrak veya mülakat isteme ihtimali ile konsolosluk vize işlem müddetini göz önünde bulundurarak yolcunuzdan en geç 1 ay önce yapmanızda yarar vardır. Vize işlem süreciniz ve yolcu tasarınızın aksamaması hesabına yukarıda belirtilen hususlara önem verilmesi ehemmiyetlidir.

Macaristan turistik vizesi için pasaport geçerlilik süresi ne olmalıdır?

Macaristan’a 90 güne kadarki kısa süreli turistik vize başvurularında mevcut pasaportunuzun tasarılanan seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği bulunmalıdır. Konsolosluğun dikkatine sunulan belgelerde pasaport geçerlilik süreniz Schengen alanından çıkış tarihinizden sonra en az 3 ay boyunca geçerli olmalıdır. Geçerlilik süresi daha az olan pasaportlarla başvuru yapılamayacağını ehemmiyetle duyurulur.

Macaristan turistik Schengen vize başvurularında uçak veya konaklama rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düşerse Macaristan Konsolosluğu ret kararı verebilir mi?

Macaristan Konsolosluğu, turistik Schengen vize başvurularında satın alınmış otel ve uçak rezervasyonu şart koşmamaktadır. İptal edilebilir rezervasyonlarınızla vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun konsolosluk evresinde olduğu süreçte şayet satın alma yapmadıysanız uçak ve otel rezervasyonlarınızın iptal olup olmadığını dikkatli biçimde kontrol etmenizde fayda vardır. Konsolosluk, gerekli gördüğü durumlarda sizi arayıp uçak biletinizi ve rezervasyonlarınızı satın alınmış olarak iletmenizi isteyebilir. Macaristan Konsolosluğu, seyahatinizin emeli ve şartlarını gösteren seyahat tasarınızın belirsiz olduğunu düşünerek vize başvurunuzu reddedebilir. Bu yüzden müracaat dosyanızın Macaristan Konsolosluğu’nun istediği prosedürlere uygun olarak eksiksiz biçimde hazırlanması ve kontrol edilmesi müracaatınızın pozitif sonuçlanması açısından ehemmiyetlidir.

Macaristan vizesi işlemlerinde daha önceki isim ve soyadımın bulunduğu pasaportum geçerli olur mu?

İsim ve soyisim farklığı yapan kişiler Macaristan vize müracaat işlemlerinde geçerliliği yolcunun dönüş tarihinden itibaren 3 ay sonrasını kapsayan mevcut pasaportları rastgele bir deformasyona uğramamışsa işlem yapabilmektedirler. Macaristan Konsolosluğu izdivaç etme, boşanma veya başka bir gerekçeyle yapılmış isim ve soyisim farklıklarını belgelemenizi istemektedir. Boşanma vaziyetinde boşanmayı belgeleyen mahkeme kararı ve ayrıntılı tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi, izdivaç etme vaziyetinde ise evlilik cüzdan fotokopinizi ve evliliğinizi gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi müracaat dosyanıza ilave etmelisiniz.

Macaristan turistik vize fiyatı nedir? Kimlerden vize fiyatı alınmaz?

Macaristan vize müracaat işlem fiyatı temel olarak Macaristan Konsolosluğu’na ödenen vize konsolosluk harcı, vize müracaat merkezi servis hizmet bedeli ve 30.000 € güvenceli yurtdışı yolcu & sıhhat sigortası meblağlarını kapsamaktadır.
Macaristan vize müracaat fiyatı müracaat merkezinde Euro ve nakit olarak tahsil edilmektedir. Bu meblağlar dışında Macaristan vize müracaatınız için ek hizmet bedelleri de mevcuttur. 12 yaşını doldurmuş müracaat sahiplerinden 60 Euro meblağında vize konsolosluk harcı alınırken 25 Euro vize müracaat merkezi servis bedeli, müracaat formu doldurma hizmeti 20 TL, biometrik resim çektirme servis bedeli 25 TL, kurye hizmeti 10 Euro, fotokopi ve çıktı alma hizmeti sayfa başı 1 TL, arzuhal kaleme alma hizmeti 2,5 TL, barkodlu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 4A hizmet dökümü çıktısı alma hizmet fiyatı 5 TL, sistemden vergi levhası ve sicil gazetesi çıktısı alma işlemi 5 TL’dir. Beynelmilel seyahat sağlık sigortası fiyatı başvuru sahibinin Schengen alanında kalış süresine ve yaşa göre farklık göstermektedir.

İlmi araştırma dahilinde Macaristan’a seyahat etmek isteyenler, kar emeli gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve organizasyonlar tarafından tertip eden seminerlere katılmak isteyenler, kültürel programlara katılmak isteyen 25 yaş ve 25 yaş altı başvuru sahiplerinden yalnızca vize fiyatı alınmaz. Vize başvuru merkezi servis bedeli bu kişilerden alınmaktadır.Macaristan vize başvurularında 6-12 yaş arası başvuru sahiplerinden konsolosluk vize harcı alınmamakta olup sadece 25 Euro vize başvuru merkezi servis hizmet bedeli alınmaktadır. 0-6 yaş arası başvuru sahipleri konsolosluk vize harcı ve başvuru merkezi fiyatından muaftırlar.

Macaristan vize başvurumu daha kolay nasıl yapabilirim?

Macaristan vizesi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususların başında aktüel evraklarla Macaristan Konsolosluğunun belirlediği prosedürlere uygun başvuru yapmak gelmektedir. Macaristan vize başvuru işlemlerinizi kolaylaştırmak ve karmaşık vize prosedürünü deşarj olmak için danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu sayede vize başvurunuz için izlemeniz gereken yol, randevu alma işlemleri, başvuru dosyanızın düzgün ve eksiksiz biçimde kontrol edilip hazırlanması, başvuru formunuzun doldurulması, kişisel vize talep dilekçenizin yazılması gibi ayrıntılar kolayca çözülebilir. Macaristan Konsolosluğu’nun yetkili kıldığı vize başvuru merkezlerine akredite müesseseler aracılığıyla başvurunuzu yaptığınızda başvuruya şahsen gelmemeniz olası olabilmektedir. 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize başvurusunda bulunup parmak izi beyanında bulunan kişilerin başvuru için şahsen gelmelerine gerek yoktur.

Macaristan Konsolosluğu hangi durumlarda vize mülakatına çağırır?

Macaristan Konsolosluğu, başvuru sahibini gerekli gördüğü durumlarda konsolosluk mülakatına çağırabilir. Macaristan vize başvurunuzun hemen peşinden konsolosluk başvuru sahibinin seyahat tasarısı ve emeli ile ilgili yüzyüze müzakere isteyebilir veya ek evrak talebinde bulunabilir. Bu tarz durumlarda seyahat emeli, seyahat tasarısı ve kişinin mevcut durumuna ilişkin bilgilerin doğru biçimde beyan edilmesi şarttır. Türkiye’de ikamet veya çalışma müsaadesiyle bulunan ve Macaristan Schengen vize başvurusunda bulunan yabancı pasaport sahipleri parmak izi merkezinde parmak izi verilerini ibraz etmelerinin ardından konsolosluk mülakatına çağrılırlar. Konsolosluk mülakat tarihi ve saatine ilişkin ayrıntılar başvuru esnasında vize başvuru sahibine bizzat bildirilir. Konsolosluk mülakatları da randevu alınarak gerçekleştirilmelidir.

AB yurttaşı ile evli olanlar nasıl Macaristan vizesi alır?

Avrupa Birliği (AB) yurttaşı ile evli olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ve Türkiye’de ikamet veya çalışma müsaadesiyle bulunan yabancı pasaport sahiplerinin Macaristan vize başvurularında mevcut durumlarını beyan eden evraklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Kişi eğer çalışıyorsa veya şirket sahibi ise mevcut durumunu ortaya koyan evraklarını konsolosluğun dikkatine sunmalıdır. Macaristan vize başvurusunda AB yurttaşı eşleri de vize prosedürüne tabidirler. Macaristan vize başvurularında AB yurttaşı ile evli olunduğunun belgelenmesi halinde fiyat indirimi sözkonusu olur. Evliliği belgelemek için AB yurttaşı eşin pasaport fotokopisi ve evlilik cüzdanı gerekli olacaktır. Macaristan Konsolosluğu, İngilizce, Macarca veya Türkçe olmayan evlilik cüzdanlarının tercümesinin bu dillere tercümesi gerekmektedir. AB yurttaşı eş şayet Macaristan yurttaşı ise Macaristan evlilik cüzdanı sunulması gerekmektedir.

Vizeyi doğru kullanmak ne demektir? Çek Cumhuriyeti’nde 1 gün Macaristan’da 4 gün kalacak kişi müracaatını hangi ülkeye yapmalı?

Macaristan Konsolosluğu’ndan almış olduğunuz geçerli Schengen vizenizi doğru kullanmanız Macaristan’a ve diğer Schengen ülkelerine giriş çıkışlarınızın güvenli şekilde gerçekleşmesi ve sonraki vize müracaatlarınız için kritik ehemmiyete sahiptir. Macaristan Schengen vize müracaatınızın onaylanmasının hemen peşinden konsolosluğa sunmuş olduğunuz yolcu programına uygun hareket faktörüz sonraki vize müracaatlarınız açısından ehemmiyetlidir. Macaristan Konsolosluğu yolcu dönüşünüzden sonra pasaportunuzdaki giriş ve çıkış kaşelerini kontrol etmek isteyebilir veya ülkeye giriş veya çıkışınızı belgelemenizi isteyebilir.

Macaristan Schengen vize müracaatınız esnasında konaklama gün sayınızın en fazla Macaristan’da olmasına dikkat ediniz. Schengen kaideleri gereği en fazla konaklanan ülke, yolcu edeceğiniz ülke değilse ilk giriş ülkenizin Macaristan olması vaziyetinde bile Macaristan vize müracaatında bulunmanız olası olmayacaktır. Macaristan’dan giriş yapıp bir veya ansızın fazla Schengen ülkesine geçiş yapılması tasarılanıyorsa Macaristan’daki kalış gün sayınızın yolcu edilecek diğer ülkelerle eşit olması vaziyetinde ise vize müracaatınızı Macaristan Konsolosluğu’na gerçekleştirmeniz rastgele bir mani taşımaz.

Uzun müddetli Macaristan turistik vize nasıl alınır?

Macaristan Konsolosluğu’na yapacağınız turistik Schengen vize müracaatınızla alakalı verilecek tüm kararlar ve pasaportunuza basılacak vizenin geçerlilik müddeti tamamiyle konsolosluğun inisiyatifindedir. Vize müracaatınızın neticenine ait karar ve vizenin çıkış müddetiyle alakalı son karar konsolosluk tarafından verilecektir. Macaristan turistik Schengen vize müracaatınız esnasında uzun müddetli vize talebinizi konsolosluğa hitaben kaleme alacağınız kişisel bir arzuhalle ifade edebilirsiniz. Bu arzuhalin Türkçe, İngilizce veya Macarca olarak yazılması rastgele bir mesele yaratmaz. Macaristan Konsolosluğu Vize Bölümü Macaristan vize işlemlerinden tek yetkili müessese olarak vizenizin istediğiniz müddette çıkıp çıkmayacağına konusunda rastgele bir garanti vermemektedir. Daha önceki Schengen vizelerinizin kaidelere uygun kullanımı ve ülkeye geri dönüş garantisi veren evrakların organizasyonu uzun müddetli vize talebinde bulunulurken ehemmiyet taşımakla beraber, hangi vaziyetlerde uzun müddetli vize verileceğine konusunda rastgele bir resmi izah Macaristan Konsolosluğu inisiyatifinde yapılmış değildir.

Çok girişli Macaristan Schengen vizesi almak için ne yapılmalıdır?

Macaristan Konsolosluğu’na hitaben uzun müddetli vize talebinizi ifade edeceğiniz kişisel arzuhalinizin yanısıra çoklu giriş ve istediğiniz sene sayısını Macaristan vize müracaat formuna yazabilirsiniz.  Macaristan yolcunuzdan hemen sonra başka bir ülkeye yolcu etme tasarınız olması vaziyetinde netleştirilmiş otel konfirmasyonlarınızı ve uçak biletinizi konsolosluğun dikkatine sunarak çok girişli vize talebinde bulunabilirsiniz.

Macaristan Konsolosluğu’ndan vize alındıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Macaristan Konsolosluğu’ndan almış olduğunuz Schengen vizenizin yolcu tasarınıza uygun olup olmadığını kontrol faktörüz Macaristan’a yolcularınızda hudut geçişlerinde ve havalimanlarında mesele yaşamamanız hesabına gereklidir. Macaristan Schengen vizenizin müracaat esnasında beyan ettiğiniz vize başlangıç tarihi ve toplam kalış müddetinizi kapsayıp kapsamadığını dikkatlice kontrol ediniz. Şayet Macaristan’a giriş yapmanızın hemen peşinden Schengen hudutları dışına çıkış ve bu hudutlardan çıkış tasarınız varsa vizenizin üzerinde çok girişli (multiple) ibaresi bulunup bulunmadığına emin olmanız gerekecektir.

Macaristan’a giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, otel rezervasyonlarımı yanımda taşımalı mıyım?

Macaristan Schengen vizenizle ülkeye yolcularınızda vize başlangıç tarihinizi, vizenizin geçerlilik tarih aralıklarınızı, kalış gün sayınızı aşıp aşmadığınızı ve pasaportunuzun rastgele bir deformasyona uğrayıp uğramadığını kontrol etmelisiniz. Macaristan’a yolcularınızda hudut güvenlik polisi ülkeye giriş emelinize konusunda sualler yöneltebilir ve ülkedeki kalışınızı belgelemenizi isteyebilir. Bu tarz olası vaziyetlerle karşılama ihtimalinize karşı konaklamanızı gösteren evraklarınızın yanısıra dönüş biletinizi yanınızda bulundurmanız tavsiye olunur.

Macaristan’dan vize reddi aldım. İtiraz hakkım var mıdır? Tekrar ne vakit müracaat yapabilirim? 

Macaristan turistik Schengen vize müracaatınızın konsolosluk tarafından reddi vaziyetinde itiraz hakkınız gizlidir. Vize ret mektubunun tarafınıza iletildiği günden sonraki günü takiben 8 gün içerisinde bu karara karşı çıkma hakkınız vardır. Macaristan vize müracaat sahibi ret kararından sonraki günden itibaren 8 gün içerisinde karşı çıkmaması vaziyetinde bu hakkını kaybedecektir ve vize reddini peşinen kabul edecektir. İtiraz hakkını kullanmak istemeyen müracaat sahiplerinin yine vize müracaatında bulunmaları için rastgele bir müddet kısıtlamaması bulunmamaktadır.

Macaristan Konsolosluğu’ndan vize reddi alırsam ödemiş olduğum harç ve hizmet bedellerinin geri iadesi olur mu?

Macaristan turistik vize müracaatınızın konsolosluk tarafından reddedilmesi vaziyetinde müracaat esnasında ödenen konsolosluk harç fiyatı, servis hizmet bedelinin geri ödenmesi gibi bir vaziyet mevzubahis değildir. Macaristan Schengen vize müracaat formunu doldurup ıslak imzanızı attıktan sonra fiyatın geri iadesi olmadığını kabul etmiş olursunuz. Bu vaziyet formda da belirtilmektedir. Müracaatınız yaptıktan sonra rastgele bir sebeple çekmek vaziyette olduğunuzda da vize fiyatının geri iadesi yapılmamaktadır.

Macaristan’a araçla yolcularda hangi evrakları hazırlamalıyım?

Macaristan’a araçla yapacağınız turistik yolcularda gidiş ve dönüş yolcu tasarınızı ayrıntılı ve doğru biçimde konsolosluğun dikkatine sunmalısınız. Schengen vize müracaatı için mevcut vaziyetinizi beyan eden evraklarınızın yanısıra araçla geçiş rotanızı ve seyahat edeceğiniz aracın belgelerini başvuru dosyanıza ilave etmeniz zorunludur. Macaristan’a araçlar seyahatlerde başvuru sahibinin dosyasında seyahat edilen aracın ruhsat fotokopisi, yeni ehliyet fotokopisi ve araç yeşil sigortası bulunmalıdır.

Macaristan’a çocuklarımızla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakatname çıkarması gerekiyor mu?

Macaristan’a anne ve babanın 18 yaş altı çocuk veya çocuklarıyla beraber seyahatlerinde noter onaylı muvafakatname alınması gerekmektedir. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinizi ayrıntılı olarak başvuru dosyanıza ilave etmeniz turistik başvurunuz sırasında yeterli olacaktır. Eğer çocuğunuz 18 yaşından büyükse durumuna uygun evraklarla başvuru yapacak olup muvafakaname gerekmemekte olup çocuğunuz eğer talebe ise öğrenciler için, çalışan durumundaysa çalışanların hazırlaması gereken evrakları hazırlayarak başvurusunu yapabilmektedir. 18 yaş altındaki çocuklar evraklarını sponsor evrakları ile birlikte sunmalıdırlar.

İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

Macaristan’a turistik vize başvurusunda bulunan ve işinden yeni ayrılmış başvuru sahipleri çalışma geçmişlerini beyan eden barkodlu hizmet dökümlerini beyan etmelidirler. Mevcut durumunuzda çalışmadığınız için şirket evraklarınız gerekli olmayacaktır. Başvuru sırasında önlem emeliyle bakiyeli ve güncel şahsi banka hesap özetinizi ve çalışma durumunuzu anlatan şahsi vize talep dilekçenizi de konsolosluğa hitaben kaleme almalısınız.

Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

Macaristan turistik vize başvurunuzla alakalı verilecek tüm kararlar Macaristan Konsolosluğu’nun inisiyatifinde olup mevcut vaziyetinizi belirten evraklarınızın eksiksiz biçimde konsolosluğun dikkatine sunulması gerekmektedir. Macaristan vize müracaat merkezine eksik veya hatalı evrak sunmanız vaziyetinde randevunuz yanabilir veya işlemleriniz aksayabilir.

Bir takım evrakları bitirmem olanaksız ne yapmalıyım?

Macaristan vize müracaatınız esnasında sunamadığınız veya sunamayacağınız evraklar için konsolosluğa ayrıntılı bir arzuhal sunmanız gerekir. Bu arzuhalde isteyen hangi evrağı neden sunamadığınıza konusunda açık ve net beyanda bulunmalısınız. Eksik veya hatalı evrak sunulması vaziyetinde vize müracaatıyla alakalı verilecek karar Macaristan Konsolosluğu’nu bağlamamakta olup vize reddi alabilirsiniz. Evraklarınızı bitirememe sebebiniz bürokratik nedenlerle ise bu vaziyeti arzuhalinizde belirtmeniz varsa şayet alternatif ibraz faktörüz gerekebilmektedir.

Boşanma nedeniyle soyadım değişti fakat evliyken aldığım Schengen vizesindeki parmak izim geçerli olur mu?

Macaristan vize müracaatında bulunan müracaat sahibi evlilik veya boşanma vaziyetinde soyadı farklı yaşadığı için yeniden parmak izine çağrılır ve evvelki vize başvurusunda beyan ettiği parmak izi verileri geçerliliğini yitirir.

Vize neticesi izah ettikten sonra pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

Geçerliliği devam eden pasaportunuzla yapacağınız Macaristan vize başvurunuzun ardından pasaportunuzu üçüncü şahısların teslim alması bazı şartlara bağlıdır.

Pasaportunuzdaki son Schengen vizenizin üzerinde VIS ibaresi olsa dahi yetki yazısı olmayan 3. kişiler sizin isminize başvuru yapma yetkisine sahip değildirler. Macaristan vize başvurusunu bir acente aracılığıyla yapmadıysanız pasaportunuzu üçüncü bir şahsın teslim alması için tarafınızca yetki yazısı yazılmış olması gerekmektedir. Pasaportunuzu bir yakınınız veya beraber seyahat ettiğiniz arkadaşınız teslim alacaksa ıslak imzanızın bulunduğu yetki yazısının altına kimlik fotokopiniz ilave etmelidir.
Pasaportunuz birlikte vize müracaatında bulunduğunuz kişiye de teslim edilebilir. Şayet bir acente aracılığıyla vize müracaatı yaptıysanız vize işleminizin sonuçlanmasının hemen peşinden pasaportunuzu Macaristan vize müracaat merkezinden acentenizin yetkili resmi temsilcisi teslim alabilir.

Geçerli Schengen vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi? Parmak izimi yine ibraz etmeli miyim?

Schengen yönetmeliğinin kayıp pasaport ile ilgili belirlediği kaideler son derece nettir. Pasaportunuz her ne sebeple kaybolmuş olursa olsun kayıp vaziyetinde içindeki geçerli Schengen vizeleri geçersiz hale gelir. Bu vaziyette yeni bir vize müracaat yapmanız gerekmektedir. Yeni vize müracaatında parmak izinizi ibraz faktörüz de gerekmektedir. Kayıp pasaport vaziyetinde geçerli vizeni olsa bile bütün vize işlemlerinin başından itibaren doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Yeni pasaport çıkartma işleminde vermiş olduğunuz parmak izinin Schengen vize müracaatında isteyen parmak izi verme şartı ile bir alakası bulunmamakta olup her iki işlem birbirinden bağımsızdır.

Vize reddi vaziyetinde, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?

Macaristan Konsolosluğundan vize reddi aldıysanız bir sonraki müracaatınızda parmak izinizi yeniden ibraz faktörüz gerekmektedir. Parmak izi verdiğinize dair ibare eğer vizeniz onaylanırsa vize yaftası üstünde VIS ibaresi ile görüncektir. Vize onayı olmadığından buna dair herhangi bir işlem istinasi durumlar haricinde pasaporta yansımamaktadır bu da geçerli parmak izinizin olmadığı manası taşımaktadır. Burada verilen bilgiler Konsolosluk kaynaklarının takibi neticeninde güncellenebilmekte olup, bilgilerin ihtiyaç duyulduğu durumlarda Macaristan Konsolosluğundan teyit edilmesi önemle tavsiye olunur.

Vizesiz Avrupa Ülkeleri listemize göz atabilirsiniz. Macaristan konsolosluğu üzerinden daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Resmi web sitesi: isztambul.mfa.gov.hu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir